Kei 
Karlson
art
Kas see foto on minu koolituselt? Ei ole, selle foto tegi mulle AI-d kasutav programm palve peale teha üks pilt naise juhitud toredast töötoast. Millega AI hästi hakkama sai on emotsioon, just selline see minu koolitustel on! :) 
Olles ise ettevõtluse taustaga ja tegelenud ka inimeste arengu toetamisega ettevõtetes, tean ma väga hästi kui oluline oskus on loovus. Jah, oskus! Loovust saab õppida ja treenida. Loovus on oskus lahendada probleeme / väljakutseid uuel viisil. 

IBM-i poolt läbi viidud uuring 1500 ettevõtte CEO seas näitas, et loovus on nende kogemuse põhjal kõige olulisem ettevõtte edufaktor ja Adobe'i läbi viidud uuring näitas, et ettevõtetes, kus investeeritakse töötajate loovuse treeningusse on 78% suurem produktiivsus, 83% rohkem innovatsiooni ja 73% paremad majandustulemused. Ja mis kõige olulisem- 76% õnnelikumad töötajad! 

Koolitus " Loovus igapäevatöö (-elu) toetajana

Töötoa eesmärk: mõista kuidas loovus töötab, mis loovuse kasutamist takistab, kuidas neid takistusi ületada ja kuidas see igapäevases töös teid edukamaks teeb.
+  tööriistad teie igapäevase töö jaoks

Küsimused, millele osalejatega vastuseid otsime: 
  • Mis on loovus ja miks seda arendama peaks?
  • Kuidas loovus meie ajus töötab? Närvivõrgustikud ja nende põnevad reeglid.
  • Divergentne ja konvergentne mõtlemine. Miks neid kahte koos kasutada ei saa ja kuidas disainmõtlemise põhimõtteid kasutada?
  • Loovuse protsessi osad. Kuidas tekib mõttevälgatus ja kust tulevad maailma muutvad ideed?
  • Kuidas aju suunata loovalt mõtlema ja lahendusi otsima? Mis seda takistab ja kuidas neid takistusi eemaldada?

    Teeme palju põnevaid harjutusi ja toredat grupitööd :)